2020-06-19 11:56:46

UPIS U PRVE RAZREDE, ZANIMANJA FRIZER - JMO, KOZMETIČAR - JMO

Poštovani učenici,

svi vi koji ćete školske godine 2020./2021. upisati zanimanja frizer - jmo i kozmetičar- jmo, u privitku možete pronaći detaljne informacije o broju nastavnih sati, broju sati vezano za praktičnu nastavu, a dalje u opisu pogledajte koja je dokumentacija potrebna za upis u prvi razred za ta zanimanja. te sve ostale informacije.

FRIZER - JMO - UPISNICA, LIJEČNIČKA SVJEDODŽBA MEDICINE RADA, UGOVOR O NAUKOVANJU (4. SKLOPLJENA UGOVORA U LICENCIRANIM OBRTNIČKIM RADNJAMA, UGOVORE KUPITI U NARODNIM NOVINAMA - UGOVORI O NAUKOVANJU)

KOZMETIČAR - JMO - UPISNICA, LIJEČNIČKA SVJEDODŽBA MEDICINE RADA, UGOVOR O NAUKOVANJU (4. SKLOPLJENA UGOVORA U LICENCIRANIM OBRTNIČKIM RADNJAMA, UGOVORE KUPITI U NARODNIM NOVINAMA - UGOVORI O NAUKOVANJU)

Zdravstvena sposobnost kandidata za obavljanje poslova i radnih zadaća uvjet je za prijavu u odabrano zanimanje i dokazuje se liječničkom svjedodžbom medicine rada. Nakon utvrđene ljestvice poretka kandidat je dužan pri upisu u program obrazovanja za vezane obrte dostaviti školi liječničku svjedodžbu medicine rada i sklopljen ugovor o naukovanju. Broj slobodnih mjesta za izvođenje praktične nastave i vježbi naukovanja po zanimanju, županiji i mjestu/gradu bit će dostupan na stranicama ministarstva nadležnog za obrt putem aplikacije e-Naukovanje na web adresi www.minpo.hr. Ugovor o naukovanju sklapa se u četiri istovjetna primjerka od kojih po jedan primjerak pripada kandidatu, obrtniku ili pravnoj osobi, školi i ministarstvu nadležnom za obrt.

Kontraindikacije za upis u zanimanje frizer - jmo: Slabovidnost/sljepoća, neraspoznavanje boja, gluhoća/teža nagluhost u govornom području, oštećenja glasa i/ili govora koja utječu na komunikaciju. Kronični poremećaji koji onemogućavaju uredno kognitivno i emocionalno funkcioniranje. Teže oštećenje funkcije mišićno-koštanog sustava. Dišni poremećaji s težim oštećenjem funkcije pluća. Teže oštećenje funkcije kože na otkrivenim dijelovima tijela. Utvrđena alergija na profesionalne alergene. 

Kontraindikacije za upis u zanimanje kozmetičar - jmo: Oštećenje funkcije vida na blizinu. Neraspoznavanje osnovnih boja. Gluhoća i teže nagluhost u govornom području. Oštećenja glasa i/ili govora koja utječu na komunikaciju. Teža oštećenja funkcije mišićnokoštanog sustava. Teže oštećenje funkcije kože na šakama i podlakticama. Utvrđena alergija na profesionalne alergene. Kronični poremećaji koji onemogućavaju uredno kognitivno i emocionalno funkcioniranje. 

Izradba i obrana završnog rada

Temu završnog rada učenici samostalno biraju te izrađuju rad uz konzultacije s mentorom. Izradba i obrana završnog rada sastoji se od pismenog dijela izradbe (teorijski dio) te praktičnog rada koji se obavlja u školskim praktikumima, a u okviru praktičnog rada je i usmeno ispitivanje, obrana vezana uz odabranu temu, koja se dogovorila s mentorom.  Rad se brani pred tročlanim povjerenstvom. 

 


Druga srednja škola Beli Manastir